Integritetspolicy

Suomen Ilmakuva Oy – Finska Flygbilder värnar om den data som vi hanterar i vår roll som personuppgiftsansvarig. Här har vi samlat information för dig som är i kontakt med oss på ett eller annat sätt.

Personuppgiftsansvarig

Suomen Ilmakuva Oy, organisationsnummer FO 0681370-7, Finland är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in på denna webbplats eller på annat sätt i kontakt med oss.

Du kan kontakta oss via:

För att säkerställa att dina rättigheter, enligt gällande integritetslagstiftning, inte ska användas av någon annan än dig, har vi ett ansvar att vid kontakter rörande dina personuppgifter vidta åtgärder för att säkerställa din identitet. Beroende på vad kontakten avser kan vi därför komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress och IP-nummer.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

  • De uppgifter som vi samlar in är personuppgifter som du lämnar på denna webbplats.
  • Vi använder sessionscookies för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare.
  • Uppgifter som lämnas vid personliga kontakter med oss.
  • När du t.ex. tar kontakt med oss via e-post eller telefon kan vi, beroende på vad ärendet gäller, komma att spara uppgifter om dig som behövs för att hantera ditt ärende. Detta kan vara namn, telefonnummer, adress, eller e-postadress.


Ändamålen för vår behandling

Dina uppgifter används för att kunna ge dig information o service och för att kunna leverera de produkter och tjänster du beställer av oss.

Rättslig förpliktelse


Personuppgifter används också av oss för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser, t.ex. avseende redovisning.

Rättslig grund för vår hantering

Suomen Ilmakuva Oy behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att dina personuppgifter behandlas baserat på flera rättsliga grunder, t.ex. både för att kunna fullgöra vårt avtal med dig som kund eller baserat på ett lämnat samtycke från din sida. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och detta upphört, kan dina personuppgifter fortsatt komma att behandlas baserat på en annan rättslig grund.

Vem behandlar - utlämning av personuppgifter

Vi använder ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. Vissa uppgifter är lagrade hos våra leverantörer eller i molnlösningar.

Lagringstid

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära följande av Suomen Ilmakuva Oy:
  • information om den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig (registerutdrag)
  • att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga
  • radering av de personuppgifter som vi behandlar om uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen

Tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till en tillsynsmyndighet. Inom varje EU-land finns en tillsynsmyndighet och i Finland heter denna myndighet Dataombudsmannens byrå.

Ändringar

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen

hittar du alltid här på vår webbplats. Integritetspolicyn uppdaterades senast 2021-11-23.


 
812